al. Niepodległości 159 lok 76, Warszawa

Karta Praw Pacjenta


1.Prawo do godności i szacunku

Niezależnie od wymagań i stanu psychicznego, osoba w trakcie psychoterapii ma prawo do szacunku, godności i integralności strony fizycznej i mentalnej swojej osobowości, bez dyskryminowania żadnej z nich.

2. Prawo do wolnego wyboru

Osoba w trakcie psychoterapii ma prawo wyboru metody oraz psychoterapeuty oraz prawa zmiany decyzji w tej sprawie, jeśli uzna to za konieczne.

3. Prawo do informacji

Osoba w trakcie psychoterapii ma prawo poznać metodę (metody) stosowaną (stosowane) przez psychoterapeutę, jak również jego kwalifikację, wykształcenie i przynależność do organizacji zawodowej.

4. Warunki terapii

Warunki terapii muszą być jasno określone przed jej podjęciem; metody (werbalne, emocjonalne, cielesne), długość i częstotliwość sesji, przewidziany czas terapii, warunki jej przedłużenia lub przerwania, koszty (honoraria, ewentualne zawieszenie płatności, warunki ubezpieczenia, uregulowania dotyczące opuszczonych sesji).

5. Prawo do zachowania tajemnicy

Psychoterapeuta wobec osoby w trakcie psychoterapii zobowiązuje się do absolutnej tajemnicy zawodowej. Dotyczy ona wszystkiego, co usłyszy w trakcie terapii. Poufność jest warunkiem niezbędnym w relacji terapeutycznej, a jej zakres jest ograniczony obowiązującymi przepisami prawa.

6. Zobowiązania deontologiczne

Psychoterapeuta jest zobowiązany do respektowania kodeksu deontologicznego swojej organizacji zawodowej. Kodeks jest dostępny na każde żądanie. Psychoterapeuta jest zobowiązany do odpowiedzialności: nie może wykorzystywać zaufania osoby w trakcie psychoterapii w celu manipulacji politycznej, sekciarskiej lub osobistej (zależność emocjonalna, interesy ekonomiczne, relacje seksualne).

7. Skargi i zażalenia

W wypadku skargi lub reklamacji osoba w trakcie psychoterapii może zwrócić się do organizacji zawodowej lub do wymiaru sprawiedliwości.
logo

​al. Niepodległości 159 lok 76

02-555 Warszawa

(1 piętro, klatka V)

odnova.gabinety@gmail.com

Poniedziałek - Piątek | 8:00 - 21:00

Facebook/odnova